Archiv pro měsíc: Leden 2018

Archiv pro měsíc: Leden 2018

Stavební hranoly ze sibiřského modřínu

Jedním ze široce rozšířených stavebních materiálů jsou dřevěné hranoly ze sibiřského modřínu, které svou pevností převyšují mnohé další druhy dřevin. V sibiřských lesích je podíl modřínu zhruba 40%. Kmen stromu dosahuje výšky 40 metrů a objem paty kmene bývá kolem 2 metrů. Modřín roste ve většině oblastí Sibiře a v evropské části RF od Karélie až po Ural. Vědci již klasifikovali na 20 druhů modřínu. A na rozdíl od borovice a dalších jehličnanů, se tento modřín dokáže svým aromatem ochránit před dřevokazným hmyzem.
Modřín jako stavební materiál zná člověk již velmi dlouho. V minulosti jej při stavbě domu používali převážně na spodní věnce. Dnešní technologie nám umožňují dřevěné výrobky vylepšit nebo jim přidat další vhodné vlastnosti a tím značně prodloužit jejich živostnost. Ohledně opracovatelnosti sibiřského modřínu se názory různí. Ty záporné vychází většinou z komplikovanějšího opracovávání, které má na svědomí pevnost a vysoká měrná hmotnost dřeva. Nehledě na tyto skutečnosti, je sibiřský modřín na trhu se stavebninami hodně žádaný a také se o něm ví, že jeho cena je relativně nízká. Je možné, že s postupujícím vývojem stavebních technologií se objeví prostředky a přístroje, které dokáží odstranit nebo alespoň zmírnit nevýhodné vlastnosti, a vylepší přednosti.
Základní vlastnosti a oblasti použití masivních trámů ze sibiřského modřínu
Jedním z počátečních produktů z kmene modřínu je celistvý trám a má nejnižší cenu ve srovnání s dalšími následnými výrobky. Trámy nepodstupují žádné další opracování a mají přírodní vlhkost, která klesá v průběhu času. Nejvhodnější oblasti použití:
• pilíře a kůly, které se částečně zapouští do země;
• mosty a mostky k překlenutí vodních ploch a roklích;
• stavby, které se budou nacházet na březích řek a vodních nádrží;
• stavby, ve kterých se počítá se zvýšenou vlhkostí.
Díky své jedinečné schopnosti zachovat si pevnost i v podmínkách vysoké vlhkosti, jsou masivní hranoly ideální pro použití jako různé podpěry nebo piloty zapouštěné do země. Stejně tak se dají uplatnit u přemostění vodních ploch a různých staveb na březích u vody, dokonce i pokud jsou do ní z větší části ponořené. Působením vody se dřevo sibiřského modřínu stává ještě tvrdším. Takové konstrukce mohou sloužit několik desítek let bez potřeby zásadnějších oprav, a aniž by snížila jejich pevnost a spolehlivost – opak je pravdou.
Při nákupu materiálu vyvstává často otázka, jak rozeznat modřín od ostatních jehličnanů. Nejjednodušší je přejet nehtem (lehkým tlakem) kolmo přes vlákna dřeva. V borovicovém dřevě zůstane rýha nebo škrábanec, dřevo sibiřského modřínu to ale nepoznamená. Další možností je čich. Modřín má jemné aroma, jiné jehličnany se vyznačují výraznou vůní pryskyřice.
Při stavbě jednoposchoďových domů jsou modřínové hranoly ideálním materiálem na spodní věnec. Pokud má dům více pater než dvě, pak se doporučuje postavit z modřínu celé přízemí. Modřínové trámy, použité na překlady, mohou mít průřez menších rozměrů, než je to potřeba u dřeva z jiných stromů stejné pevnosti.

Vice