Archiv pro měsíc: Září 2018

Archiv pro měsíc: Září 2018

Rozdíly mezi sibiřským modřínem a borovicí

Lidé se často ptají jak odlišit borovici od modřínu. Ve skutečnosti to není tak složité, jak se na první pohled zdá. Rozdíl je především v jehličí. Modřín je jediný jehličnan, který se svého jehličí na zimu zbavuje. Takže, pokud v zimě potkáte někde holý jehličnan, budete vědět, že je to modřín. Borovice mění v zimě pouze barvu svých jehlic. Další odlišností je tvar koruny: modřín ji má kuželovitou a borovice spíše okrouhlou. Listy borovice jsou tvrdé a připomínají jedlové jehlice. Na rozdíl od modřínu sibiřského, který má listy zploštěné a na dotek měkké. Jejich šišky jsou různě velké, borovicové jsou větší a mají kulatější tvar, modřínové jsou menší a oválné. Rozdíly můžeme najít i v jejich barvě, dozrálé šišky borovice jsou sytě hnědé a modřínu světle hnědé.
Druhy stromů je možné poznat i ve formě již vyrobeného řeziva.
Kůra modřínu je mnohem silnější a zevnitř má načervenalou barvu. Modřínová tříska se ve vodě potopí daleko rychleji než borovicová. Struktura modřínu ze Sibiře zřetelně vystoupí působením vody, mramorová kresba narůžovělé barvy se silně liší od dřeva borovice. Vůni borovice v každém případě určitě poznáte, modřín tak nápadnou a příjemnou vůni nemá. Rozeznat od sebe trámy modřínu a borovice taky není těžké, na průřezu modřínu jasně uvidíte jádro stromu a hustě položené letokruhy. Pokud pochyby přetrvávají, zapalte větší třísky z každého. Modřín chytá dlouho a velmi pomalu, na rozdíl od borovice. Pevnost modřínu je o mnoho vyšší, když přejedete po dřevu hřebíkem, stěží na něm zůstane stopa.
Borovice a modřín jsou dva různé stromy. Sibiřský modřín má ve srovnání s borovicí značné přednosti, ačkoliv patří do stejné čeledě borovicovitých. Nejdůležitější vlastností modřínu je hustota jeho dřeva. V porovnání s borovicí je 1,5 x vyšší. Hustota sibiřského modřínu je cca 750 kg/m3 a borovice 440 kg/m3. Díky tomu má sibiřský modřín vysokou tvrdost, která je 430 kg/сm2 (oproti borovici s 200 kg/сm2). Již tyto dvě vlastnosti vypovídají ve prospěch modřínového řeziva. Stavební dílce jsou pevnější a snesou daleko větší zátěž.
Odolnost vůči hnilobě je další výhodou modřínu, jedno z podstatných kritérií při výběru druhu dřeva. Borovice má 3 – 4. stupeň odolnosti, to znamená, že málo odolává hnití a modřín 2 – 3., takže se s hnilobou může lépe vypořádat. Důležitou vlastností dřeva je také schopnost rezistence vůči ohni. Vzhledem ke své smolnatosti nemá borovice tak vysokou ohnivzdornost jako modřín, který špatně chytá, a když vzplane, hoří velmi pomalu. V odolnosti vůči vlhkosti se borovice opět nemůže rovnat svému příbuznému, voda mu neubližuje, naopak zvyšuje pevnost modřínového dřeva. Vzhled modřínu je v porovnání s borovicí elegantnější a ušlechtilejší, vyznačuje se mramorovanou kresbou růžového odstínu.

Vice