Blog

Podkladní konstrukce pod podlahu

Je naprosto zřejmé, že vysušené hoblované řezivo je ideálním materiálem pro podkladní konstrukce. Má přesné rozměry, nezmění svůj tvar v důsledku sesychání a lépe odolává různým škůdcům. Dobře rozřezané omítané řezivo s normální přirozenou vlhkostí (do 22%) také dobře poslouží.

Na pokládku pohledové vrstvy se používají hoblovaná prkna o tloušťce 28 mm. V převážné většině případů je tato tloušťka podlahových prken bohatě postačující k tomu aby prkno mělo potřebnou zátěžovou odolnost a přitom nepřetěžovalo svou vlastní vahou krokve. Šířka latí bývá střední, taková aby se v příčném směru řezivo příliš nezkroutilo a přitom se nemuselo připevňovat zbytečně na více místech, než je nutné; k tomu dochází, pokud jsou latě příliš úzké.

----