Archiv autora: sibmodrin

Archiv autora: sibmodrin

Rozdíly mezi sibiřským modřínem a borovicí

Lidé se často ptají jak odlišit borovici od modřínu. Ve skutečnosti to není tak složité, jak se na první pohled zdá. Rozdíl je především v jehličí. Modřín je jediný jehličnan, který se svého jehličí na zimu zbavuje. Takže, pokud v zimě potkáte někde holý jehličnan, budete vědět, že je to modřín. Borovice mění v zimě pouze barvu svých jehlic. Další odlišností je tvar koruny: modřín ji má kuželovitou a borovice spíše okrouhlou. Listy borovice jsou tvrdé a připomínají jedlové jehlice. Na rozdíl od modřínu sibiřského, který má listy zploštěné a na dotek měkké. Jejich šišky jsou různě velké, borovicové jsou větší a mají kulatější tvar, modřínové jsou menší a oválné. Rozdíly můžeme najít i v jejich barvě, dozrálé šišky borovice jsou sytě hnědé a modřínu světle hnědé.
Druhy stromů je možné poznat i ve formě již vyrobeného řeziva.
Kůra modřínu je mnohem silnější a zevnitř má načervenalou barvu. Modřínová tříska se ve vodě potopí daleko rychleji než borovicová. Struktura modřínu ze Sibiře zřetelně vystoupí působením vody, mramorová kresba narůžovělé barvy se silně liší od dřeva borovice. Vůni borovice v každém případě určitě poznáte, modřín tak nápadnou a příjemnou vůni nemá. Rozeznat od sebe trámy modřínu a borovice taky není těžké, na průřezu modřínu jasně uvidíte jádro stromu a hustě položené letokruhy. Pokud pochyby přetrvávají, zapalte větší třísky z každého. Modřín chytá dlouho a velmi pomalu, na rozdíl od borovice. Pevnost modřínu je o mnoho vyšší, když přejedete po dřevu hřebíkem, stěží na něm zůstane stopa.
Borovice a modřín jsou dva různé stromy. Sibiřský modřín má ve srovnání s borovicí značné přednosti, ačkoliv patří do stejné čeledě borovicovitých. Nejdůležitější vlastností modřínu je hustota jeho dřeva. V porovnání s borovicí je 1,5 x vyšší. Hustota sibiřského modřínu je cca 750 kg/m3 a borovice 440 kg/m3. Díky tomu má sibiřský modřín vysokou tvrdost, která je 430 kg/сm2 (oproti borovici s 200 kg/сm2). Již tyto dvě vlastnosti vypovídají ve prospěch modřínového řeziva. Stavební dílce jsou pevnější a snesou daleko větší zátěž.
Odolnost vůči hnilobě je další výhodou modřínu, jedno z podstatných kritérií při výběru druhu dřeva. Borovice má 3 – 4. stupeň odolnosti, to znamená, že málo odolává hnití a modřín 2 – 3., takže se s hnilobou může lépe vypořádat. Důležitou vlastností dřeva je také schopnost rezistence vůči ohni. Vzhledem ke své smolnatosti nemá borovice tak vysokou ohnivzdornost jako modřín, který špatně chytá, a když vzplane, hoří velmi pomalu. V odolnosti vůči vlhkosti se borovice opět nemůže rovnat svému příbuznému, voda mu neubližuje, naopak zvyšuje pevnost modřínového dřeva. Vzhled modřínu je v porovnání s borovicí elegantnější a ušlechtilejší, vyznačuje se mramorovanou kresbou růžového odstínu.

Vice

Jak využít odřezky obkladových palubek

Všechny stavební nebo rekonstrukční práce po sobě zanechávají spoustu odpadu a také nepoužité palubky. Mnoho lidí tyto zbytky schraňuje do té doby, než přestanou být použitelné. To není ten nejlepší způsob jak s nimi naložit, i odpad se dá zužitkovat, zvláště když se jedná o odřezky fasádních palubek z modřínu.

U společnosti Sibiřské dřevo si můžete pořídit vysoce kvalitní moderní palubky na obklad ze dřeva sibiřského modřínu. Jsme výrobci řeziva, což vám zaručuje nízkou cenu, bez prostředníků. Pokud se chcete poradit nebo již objednat, volejte, prosím, na číslo:  + 602 772 682.

Dekorativní obložení interiéru

Pomocí odřezků můžete vytvořit krásný dřevěný obklad stěny. Zbytky dřeva jsou jedinečnou možností k jejich tvůrčímu využití. Mohou být také použity na lišty nebo latě, případně k jejich ozdobení, nebo na další dřevěné prvky interiérů.

Je ještě další možnost uplatnění odřezků, můžete obložit stěnu zbytky různých šířek a tvarů. Všechno závisí na vaší tvořivosti a na konečné úpravě dřeva. Dokonce i méně kvalitní palubky můžete povrchovou úpravou změnit tak, že budou vypadat jako drahý a moderní materiál, přitom si ale zachovají hřejivost přírodního dřeva.

Vytvoření dekorativních prvků v interiéru

Pokud odřezky palubek na úplné obložení stěny nestačí, můžete je použít jako dekoraci jiných prvků interiéru a exteriéru. Zbytky krásného dřeva mohou posloužit třeba jako ozdoba květináčů a přitom nemusí mít desky stejné rozměry.

Další možností je výroba stolku, stolu nebo lavic. Přírodní dřevo je vynikající materiál nejenom na obklad stěn, ale i jako surovina pro výrobu různých předmětů. Pevný a funkční stůl nebo hezké nástěnné hodiny, to není ani zdaleka to jediné, co můžete z tohoto řeziva vyrobit.

Výroba dřevěných konstrukcí

Jestliže máte dostatečné množství odřezků palubek, můžete se zamyslet i nad nějakou menší stavbou. Zbytky pak budou opět použity na obložení, protože nosné prvky musí být z pevnějšího dřeva nebo z kovu. Jeden takový příklad je třeba psí bouda.

Vice

Stavební hranoly ze sibiřského modřínu

Jedním ze široce rozšířených stavebních materiálů jsou dřevěné hranoly ze sibiřského modřínu, které svou pevností převyšují mnohé další druhy dřevin. V sibiřských lesích je podíl modřínu zhruba 40%. Kmen stromu dosahuje výšky 40 metrů a objem paty kmene bývá kolem 2 metrů. Modřín roste ve většině oblastí Sibiře a v evropské části RF od Karélie až po Ural. Vědci již klasifikovali na 20 druhů modřínu. A na rozdíl od borovice a dalších jehličnanů, se tento modřín dokáže svým aromatem ochránit před dřevokazným hmyzem.
Modřín jako stavební materiál zná člověk již velmi dlouho. V minulosti jej při stavbě domu používali převážně na spodní věnce. Dnešní technologie nám umožňují dřevěné výrobky vylepšit nebo jim přidat další vhodné vlastnosti a tím značně prodloužit jejich živostnost. Ohledně opracovatelnosti sibiřského modřínu se názory různí. Ty záporné vychází většinou z komplikovanějšího opracovávání, které má na svědomí pevnost a vysoká měrná hmotnost dřeva. Nehledě na tyto skutečnosti, je sibiřský modřín na trhu se stavebninami hodně žádaný a také se o něm ví, že jeho cena je relativně nízká. Je možné, že s postupujícím vývojem stavebních technologií se objeví prostředky a přístroje, které dokáží odstranit nebo alespoň zmírnit nevýhodné vlastnosti, a vylepší přednosti.
Základní vlastnosti a oblasti použití masivních trámů ze sibiřského modřínu
Jedním z počátečních produktů z kmene modřínu je celistvý trám a má nejnižší cenu ve srovnání s dalšími následnými výrobky. Trámy nepodstupují žádné další opracování a mají přírodní vlhkost, která klesá v průběhu času. Nejvhodnější oblasti použití:
• pilíře a kůly, které se částečně zapouští do země;
• mosty a mostky k překlenutí vodních ploch a roklích;
• stavby, které se budou nacházet na březích řek a vodních nádrží;
• stavby, ve kterých se počítá se zvýšenou vlhkostí.
Díky své jedinečné schopnosti zachovat si pevnost i v podmínkách vysoké vlhkosti, jsou masivní hranoly ideální pro použití jako různé podpěry nebo piloty zapouštěné do země. Stejně tak se dají uplatnit u přemostění vodních ploch a různých staveb na březích u vody, dokonce i pokud jsou do ní z větší části ponořené. Působením vody se dřevo sibiřského modřínu stává ještě tvrdším. Takové konstrukce mohou sloužit několik desítek let bez potřeby zásadnějších oprav, a aniž by snížila jejich pevnost a spolehlivost – opak je pravdou.
Při nákupu materiálu vyvstává často otázka, jak rozeznat modřín od ostatních jehličnanů. Nejjednodušší je přejet nehtem (lehkým tlakem) kolmo přes vlákna dřeva. V borovicovém dřevě zůstane rýha nebo škrábanec, dřevo sibiřského modřínu to ale nepoznamená. Další možností je čich. Modřín má jemné aroma, jiné jehličnany se vyznačují výraznou vůní pryskyřice.
Při stavbě jednoposchoďových domů jsou modřínové hranoly ideálním materiálem na spodní věnec. Pokud má dům více pater než dvě, pak se doporučuje postavit z modřínu celé přízemí. Modřínové trámy, použité na překlady, mohou mít průřez menších rozměrů, než je to potřeba u dřeva z jiných stromů stejné pevnosti.

Vice

Olej pro povrchovou úpravu dřeva

Oleje jsou speciální prostředky k povrchovým úpravám dřeva a určené především k jeho ochraně před vlivem vlhkosti. Barvy a laky mají stejný účel, nicméně oleje mají několik zásadních odlišností:

  • nevytváří na povrchu nepropustný film;
  • nemění odstíny ani barvu ošetřeného výrobku;
  • pronikají do struktury dřeva kapilárami a přitom z něj vytěsňují vlhkost a vzduch.

Doporučení ohledně nátěrů řeziva

Bez správné předběžné přípravy podlahového prkna nebo hranolu se nám kvalitní nátěr nepodaří. Před nanesením oleju je nejdříve potřeba odstranit z povrchu všechny nečistoty. Pokud jsou ve dřevě trhliny, vyspravit je příslušným tmelem. Broušení povrchu je také důležité, protože se pak velkou měrou odrazí na hotovém výrobku.

Vice

Podkladní konstrukce pod podlahu

Je naprosto zřejmé, že vysušené hoblované řezivo je ideálním materiálem pro podkladní konstrukce. Má přesné rozměry, nezmění svůj tvar v důsledku sesychání a lépe odolává různým škůdcům. Dobře rozřezané omítané řezivo s normální přirozenou vlhkostí (do 22%) také dobře poslouží.

Na pokládku pohledové vrstvy se používají hoblovaná prkna o tloušťce 28 mm. V převážné většině případů je tato tloušťka podlahových prken bohatě postačující k tomu aby prkno mělo potřebnou zátěžovou odolnost a přitom nepřetěžovalo svou vlastní vahou krokve. Šířka latí bývá střední, taková aby se v příčném směru řezivo příliš nezkroutilo a přitom se nemuselo připevňovat zbytečně na více místech, než je nutné; k tomu dochází, pokud jsou latě příliš úzké.

Vice

Venkovní fasádní obložení

Krása a jednoduchost palubek

Palubka je obkladový materiál, po kterém je velká poptávka. Jsou žádané na obložení stěn i stropů v saunách a různých dalších místnostech, stejně tak jako i na venkovní fasádní obložení. Tloušťka palubek je do dvou centimetrů, délka se může pohybovat v rozpětí 1 – 6 metrů. Nejčastěji prodávané jsou 4 metrové palubky, jsou cenově nejvýhodnější, protože při rozřezání na potřebné délky dochází k nejmenším ztrátám.

Výroba palubek

První etapou výroby palubek je výběr prken potřebných rozměrů. Pokud jste se rozhodli obložit palubkami dům, je potřeba mít na zřeteli, že jejich šířka musí být stejná. Prkna, která budou surovinou pro výrobu, musí rozhodně projít komorovým sušením. Pak nastupuje etapa frézování speciálními obráběcími nástroji. Přebroušení a vyhlazení již není potřeba, protože současné nástroje vytváří povrchy velmi dobré kvality.

Vice

Zateplení fasády

Jak asi určitě víte, dřevo jako takové je již samo o sobě zateplovacím materiálem. A proto v těch případech, kdy je rošt vyrobený z dřevěných hranolů se minerální vata nebo polystyren vkládají do roštu, mezi latě. Pokud je rošt kovový, může se použít jedině minerální vata a je potřeba ji uložit i pod rošt aby nezůstala nechráněná místa.

V případě kovového roštu je nejlepší vložit izolant pod něj tím, že jednoduše navlékneme minerální vatu nebo polystyren, a pak upevníme paropropustnou vrstvu. Poté se ještě termoizolace dodatečně připevní na některých místech a namontuje se obklad. Díky tloušťce je tak vytvořena mezera pro přirozenou ventilaci dřevěné fasády.

Vice

Podlahy z podlahových prken

  • OSB desky jsou v poslední době nejoblíbenějším materiálem pro přípravu podkladu. Mají vysokou pevnost, pokud ale nejsou dodržovány ekologické normy, mohou obsahovat velké množství formaldehydu a dalších nebezpečných pryskyřicí.
  • Dřevotřísková deska je kompozitní materiál, má menší pevnost než OSB, ale je také levnější. Při instalaci musí být věnována zvláštní pozornost připevnění.
  • Dřevovláknité desky jsou vyráběny z dřevní štěpky a v průběhu výroby jsou ještě přidávány látky odpuzující vodu, například kalafuna nebo parafín. Ukazatele pevnosti se u různých značek (výrobců) desek mohou značně lišit.
  • Překližka je dřevěná vícevrstvá deska, která se vyrábí lepením dýh, upravených určitým způsobem. Většinou se překližka skládá z nejméně tří vrstev, přitom se jednotlivé vrstvy dýh na sebe lepí vždy křížem.

Podlahové palubky

Často se stává, že na povrchu krytiny se objeví nerovnosti nebo jiná poškození, proto se mnozí mistři podlaháři snaží zjistit jak nejlépe podlahová prkna vyrovnat. V jednodušších případech pomáhá speciální nástroj.

Při relativně nevelkých nerovnostech můžete použít elektrický hoblík, s jeho pomocí odstraníte tenké vrstvy dřeva a povrch se stane hladším.

Někdy je potřeba podlahové palubky zbrousit, to se provádí speciálním přístrojem a vrstvy původního materiálu se odstraňují pomocí brusného plátna s různou úrovní hrubosti. Cena takového přístroje je poměrně vysoká.

Vice

Sámovaná dubová prkna

Prodej dubových prken

Právě jsme dovezli do Prahy nádherný bílý dub z kavkazských hor. Velmi rádi Vám ho ukážeme u nás na skladě, na adrese Poděbradská 195/7, Praha 9 – Vysočany. Tato surovina je v omítaném provedeni, má tloušťku 30 mm a různé šířky – 110 mm až 335 mm. A nabízíme slevu! Prodáváme omítané dřevo za cenu neomítaného. Prkna nemají běl a jsou v různých kvalitách od 1 do 3. Akce trvá do vyprodání zásob.

Vice

Hledáme spolupráci s výrobci nábytku z dubu

Naše firma má možnost neustále řezat na zakázku jakékoliv rozměry omítaných fošen a prken z dubu. Máme možnost vyrábět dubové fošny v jakýchkoli kvalitách, včetně nejlepších kvalit.

Jsme schopni dodávat dřevo jak vysušené, tak i přírodní vlhkosti.

Třídíme naši produkci dle Českých technických norem EN 975-1 (Řezivo – vizuální třídění listnatého dřeva, část 1 : Dub a buk) nebo od Vás budeme očekávat Vaše technické podmínky kvality dřeva.

Rádi Vám na produkci spočítáme cenu, ale musíme přesně vědět, o jaké kvality jevíte zájem.

Řežeme prkna a fošny z kulatiny, která má délku od 4 do 6 metrů.

Přibližně 70% našeho řeziva je kvality 0-1-2 a hledáme zájemce hlavně o tyto kvality.

Vice